FAQ

Frequently Asked Questions

Czy podczas realizacji stażu mogę mieć inną umowę o pracę (w tym umowę-zlecenie)?
W przypadku kontroli projektu byłaby to sytuacja trudna do wytłumaczenia. Proponuję na czas trwania stażu zawiesić współpracę z obecnym pracodawcą (bezpłatny urlop, itp.)
Czy osoby powtarzające rok mogą wziąć udział w Pomoście?
Tak. Kandydat musi mieć status studenta rocznika dyplomowego.
Czy będzie II tura rekrutacji?
Zapewne tak. Raczej nierealne jest skojarzenie wszystkich zainteresowanych stażami z pracodawcami w I turze.
Czy lista pracodawców będzie aktualizowana?
Tak, jest to możliwe jeśli pojawią się nowe zgłoszenia pracodawców. O aktualizacji listy pracodawców będę Was informował na wydziałowym FB lub mailowo.
Czy swoje pakiety aplikacyjne należy składać ogólnie na nazwę firmy czy też szczegółowo - na konkretne stanowisko i dział oferowane przez pracodawcę?
Zdecydowanie na konkretne stanowisko i dział. Niektórzy pracodawcy oferują kilka(naście) stanowisk w różnych działach – stąd konieczność określenia w Deklaracji uczestnictwa konkretnego stanowiska/działu, na które aplikujecie.
Czy mam dostarczyć do Biura projektu jeden pakiet aplikacyjny?
W przypadku gdy aplikujecie do dwóch pracodawców (lub na dwa miejsca w dwóch działach u jednego pracodawcy) – wówczas proszę dostarczyć dwa oddzielne pakiety aplikacyjne.
W jakiej formie mam dostarczyć pakiet kandydata?
Pakiet kandydata proszę dostarczyć w formie wydruku oraz w formie elektronicznej (zapisany w jednym pliku pdf). Jeśli zgłaszacie się do dwóch pracodawców/dwóch działów u jednego pracodawcy wówczas oczywiście składacie 2 osobne pakiety.
Czy można dostarczać Pakiet kandydata w częściach?
Nie.
Czy staż musi być zrealizowany w wakacje?

 

 

 

 

 

Nie. Staż może być realizowany w innych terminach. Terminy stażu ustalacie Państwo z pracodawcą.

Jak połączyć 3 miesiące stażu z uczęszczaniem na zajęcia?

Na ostatnim semestrze jest relatywnie mało zajęć. Proszę zgłaszać się (najlepiej osobiście) do prowadzących, poinformować o otrzymaniu miejsca stażowego i ustalić możliwości/warunki odrobienia nieobecności. Jeśli prowadzący będzie nieprzychylny w stosunku do Waszych próśb, to proszę udać się do dziekana dra Szymona Ossowskiego na dyżur z prośbą o IOS ze zwolnieniem z zajęć na czas trwania stażu.

Czy muszę mieć status studenta, żeby uczestniczyć w stażu?

Nie. Staż można realizować będąc absolwentem. Wtedy jednak stypendium stażowe zostanie oskładkowane.

Czy podpisując umowę muszę mieć status studenta?

Bezwzględnie tak.

Kiedy należy przygotować Program stażu i podpisać umowę stażową?
Oczekujemy uzgodnienia Programu stażu i przyniesienia do Biura Projektu (nr 34) podpisanej umowy do końca stycznia 2019 r. Powyższe dotyczy wszystkich staży – również tych rozpoczynających się w kolejnych miesiącach po lutym.
Na jaki adres mailowy mam wysyłać miesięczne raporty?
W jakich dniach dokonywane są wypłaty stypendium stażowego?

Z reguły jest to 10 dzień miesiąca. Żeby zdążyć na ten termin należy wysłać raport miesięczny w pierwszych dwóch dniach miesiąca.

Ile egzemplarzy umowy należy przygotować i dostarczyć do podpisu?
3 egzemplarze – po jednym dla stażysty, uczelni i pracodawcy.
Jaka jest kolejność zdobywania podpisów na umowie?
Nie ma z góry narzuconej kolejności. Dla stażysty najbardziej optymalne rozwiązanie to w pierwszej kolejności zdobycie podpisu pracodawcy (osoby upoważnionej – często jest nią opiekun stażu), następnie złożenie swojego podpisu, a na końcu dostarczenie umów do Biura Projektu na WNPiD.
Kiedy będzie wypłacane dofinansowanie zakwaterowania i dojazdu?

Po zakończeniu stażu – za 3 miesiące razem. Proszę pamiętać o konieczności udokumentowania:
– wynajmu mieszkania/pokoju w postaci rachunku/faktury,
– przeprowadzenia tzw. rozpoznania rynku i załączenie 3 ofert wynajmu pokoju/mieszkania (w tym najtańszej oferty, z której skorzystaliście).
– przejazdu na miejsce odbywania stażu (jednorazowo tam i z powrotem) w postaci biletów.
Rachunki i bilety proszę dostarczyć razem z pozostałymi dokumentami wymaganymi do rozliczenia stażu po jego zakończeniu.

Kiedy należy wykonać badania lekarskie?
W tygodniu przed rozpoczęciem stażu. Ze względu na napięte terminy proszę jednakże umawiać wizytę u lekarza ze stosownym wyprzedzeniem.
Czy będzie przeprowadzona III tura rekrutacji?
Doświadczenie I i II edycji Pomostu wskazuje, że w kolejnych miesiącach będę dostępne dodatkowe miejsca stażowe (rezygnacje, wykorzystanie oszczędności w projekcie i przeznaczenie ich na nowe miejsca, itp.) Zakładam, że pojawi się w ten sposób ok. 5-10 dodatkowych miejsc. Będę Państwa na bieżąco informował w tej sprawie.
Do kiedy należy wypełnić formularz miejsca odbywania stażu?

Formularz mieści się pod linkiem: Formularz miejsca odbywania stażu

Zapisanie w formularzu swoich danych (w tym odległości miejsca zamieszkania od miejsca odbywania stażu) jest ważnym obowiązkiem każdego stażysty. Proszę o wypełnienie formularza do końca stycznia 2019 r. Informuję, że nie będę podpisywał umów stażowych jeśli stażysta nie wypełni tego obowiązku.

Komu należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie?

 

1 egz. należy dostarczy do pracodawcy (opiekunowi stażu), drugi egz. do biura projektu.

 

Czy osoby, które brały już udział w Pomoście mogą złożyć ponownie aplikację?
Tak – jeśli brały udział będąc studentami LIC, a obecnie studiują na SUM.
Nie – jeśli:
– brały udział będąc studentami LIC i obecnie studiują na LIC,
– brały udział będąc studentami SUM i obecnie studiują na SUM.