Kontakt

BIURO PROJEKTU

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89a 61-614 Poznań
pokój 34

KIEROWNIK PROJEKTU

Adam Szymaniak

E-mail: pomost@wnpid.amu.edu.pl

SPECJALISTA DS. STAŻY

Małgorzata Koralewska

E-mail: pomost@wnpid.amu.edu.pl

Pomost na Rynek Pracy