Rekrutacja

REKRUTACJA

Zapoznaj się z procesem rekrutacji i sprawdź jakie wymagania musisz spełnić aby zostać stażystą w III edycji projektu Pomost na Rynek Pracy.

KROK 1 – PAKIET KANDYDATA (deadline: 26 XI 2018 r.,  godz.16.00)

 

 • Dokumenty można złożyć do maksymalnie 2 pracodawców.
 • W przypadku składania dokumentów do 2 pracodawców proszę o złożenie 2 osobnych, pełnych pakietów aplikacyjnych.
 • Pakiet aplikacyjny obejmuje następujące dokumenty:
  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (znajduje się na stronie projektu),
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (znajduje się na stronie projektu),
  3. CV i list motywacyjny.
 • Ww. dokumenty proszę:
  1. wypełnić elektronicznie,
  2. wydrukować,
  3. podpisać niebieskim długopisem,
  4. zeskanować,
  5. zgrać na pendrive jako jeden dokument PDF,
  6. dostarczyć do pokoju 34.

 

 • W Deklaracji uczestnictwa i liście motywacyjnym proszę zaznaczyć do jakiej firmy/instytucji składacie dokumenty oraz do jakiego działu tej firmy/instytucji.
 • Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta rocznika dyplomowego – zgodnie z naszymi ustaleniami będzie konieczne do pobrania tylko dla osób, które otrzymają miejsca stażowe. Na tym etapie proszę nie pobierać ww. zaświadczeń.

www.pomostnarynekpracy.pl dział: Dokumenty do pobrania hasło: zostalo podane na spotkaniu informacyjnym

 • Pakiety aplikacyjne proszę składać w pokoju 34 u pani Małgorzaty Koralewskiej w następujących terminach:
  1. środa 21 XI 2018, godz. 14.00-16.00,
  2. czwartek 22 XI 2018, godz. 14.00-18.00,
  3. piątek 23 XI 2018, godz. 9.00-16.00,
  4. poniedziałek (dla spóźnialskich), 26 XI 2018, godz. 14.00-16.00.

 

 • W przypadku osób starających się o staże zagraniczne proszę o maila z informacją w jakich firmach/instytucjach chcielibyście dobyć staż. Dla staży zagranicznych możliwe jest przesunięcie terminów rekrutacji.
 • Studenci, które zgłoszą firmę/instytucję spoza Listy pracodawców muszą dołączyć krótką promesę od pracodawcy, że zgadza się Was przyjąć na staż w przypadku przyznania miejsca stażowego. Promesa może mieć charakter pisma czy maila (proszę o wydruk) podpisanego przez przedstawiciela pracodawcy. Chodzi o proste potwierdzenie, że rozmawialiście z pracodawcą i uzyskaliście jego zgodę na staż.

KROK 2 – SPOTKANIA REKRUTACYJNE (26-30 XI 2018) Studenci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie spotkania rekrutacyjnego w siedzibie wybranego przez siebie pracodawcy. Niektórzy pracodawcy przeprowadzą rekrutację tylko na podstawie analizy Waszych aplikacji – bez spotkań rekrutacyjnych.


KROK 3 – OGŁOSZENIE LISTY STAŻYSTÓW (10 XII 2018, poniedziałek) Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych do odbycia staży odbędzie się w dniu 10 XII 2018 r. Stosowne informacje otrzymacie Państwo drogą mailową lub telefoniczną. Brak kontaktu oznacza, że student nie dostał się na staż.


KROK 4 – SPOTKANIE Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU (14 XII 2018, piątek) Studenci zakwalifikowani do udziału w stażach zostaną zaproszeni na OBOWIĄZKOWE spotkanie z Kierownikiem projektu w dniu 14 XII 2018 r. o godz. 18.30 (Aula). Podczas spotkania zostanie omówiona dalsza procedura udziału w stażach. Formularz miejsca odbywania stażu

KROK 5 – PAKIET STAŻYSTY Studenci zakwalifikowani na staż muszą dostarczyć do Biura Projektu wydrukowany i wypełniony tzw. PAKIET STAŻYSTY, na który składają się następujące dokumenty (znajdujące się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA):

 

 • Umowa uczestnictwa w stażu (3 egzemplarze),
 • Program stażu (przygotowany wspólnie z Opiekunem stażu ze strony pracodawcy),
 • Dane stażysty,
 • Zaświadczenie z Dziekanatu WNPiD o statusie studenta,
 • Potwierdzenie przeprowadzenia badań lekarskich.

KROK 6 – KONIEC STAŻU W ciągu siedmiu dni od zakończenia stażu Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia w Biurze Projektu następujących dokumentów:

 • Dziennik stażu (wydruk całości),
 • Sprawozdanie z realizacji stażu,
 • Zaświadczenie ukończenia stażu podpisane przez Opiekuna stażu,
 • Test kompetencji – wypełniony przez Stażystę i oceniony przez Opiekuna stażu.

Dostarczenie pełnego PAKIETU STAŻYSTY jest warunkiem wypłacenia ostatniej raty wynagrodzenia za staż.

Przy wyborze stażystów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • potencjał Pracodawcy, u którego student zamierza odbyć staż,
 • potencjał i motywacja studenta (ocena CV i listu motywacyjnego),
 • średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego,
 • zbieżność profilu działalności prowadzonej przez Pracodawcę z profilem kształcenia na Wydziale,
 • członkostwo w kole naukowym, samorządzie studentów, organizacji studenckiej,
 • znajomość języka obcego w przypadku stażu zagranicznego,
 • ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku gdy pracodawca przeprowadzi samodzielną rekrutację na oferowane przez siebie staże, wynik takiej rekrutacji Komisja uzna za wiążący.

Wyboru studentów zakwalifikowanych na staże dokona Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Paweł Antkowiak (Pełnomocnik Dziekana na kierunku Zarządzanie państwem),
 • Tomasz Brańka (Koordynator uczelniany programu Erasmus+),
 • Łukasz Donaj (Pełnomocnik Dziekana na kierunku Stosunki międzynarodowe),
 • Szymon Ossowski (Prodziekan ds. studenckich WNPiD),
 • Joanna Skrzypczyńska (Pełnomocnik Dziekana na kierunku Politologia),
 • Agnieszka Stępińska (Pełnomocnik Dziekana na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna),
 • Adam Szymaniak (Kierownik Projektu),
 • Mikołaj Tomaszyk (Pełnomocnik Dziekana na kierunku Bezpieczeństwo narodowe).